Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Viktig informasjon til våre pasienter Corona (Covid 19)

26. august 2020 kl. 14:12

På grunn av oppblussing av Corona har vi nå måtte stenge døren inn til kontoret.

Vi kommer og åpner døren når dere ringer  på vår mobil :90631732

Vi ønsker at alle som skal på lab ringer og bestiller seg time.

Alle resepter skal bestilles over telf .

SOMMERFERIE 2020

3. juli 2020 kl. 13:50

Jan Andre Stalberg Olsen uke 28 + 13.07+ uke 30 + 3 aug + 4 aug

Stian Stenebråten uke 29-30 og uke 32

Joachim Benske uke 29

Robert Bartyzel uke 29-30

Torgeir Kvitvær : uke 29- 31-32.

Gelinde Kvinlaug uke 30-31

Ingvild Ruud uke 31-32

 

Sommerferieavvikling

29. juni 2020 kl. 19:26

Kontoret er åpent gjennom hele sommeren; legene vikarierer for hverandre slik at det kan hende  at man får time hos annen lege v/ kontoret enn fastlegen

Viktig informasjon til våre pasienter- Corona (Covid-19) - 10.08.2020

19. april 2020 kl. 14:49

Kjære pasienter,

I denne tiden som preges av Corona pandemien, vil vi ikke være i stand å yte samme service som dere er vant til.

Vi er nødt til å finne riktig balanse mellom ivaretakelse av de som trenger det og begrensning av smitte. Og ikke minst skal vi passe på oss selv fordi om en i vårt team blir smittet, blir videre drift av hele kontoret (dette grunnet karantenereglene) utfordrende. 

På nettsidene holder vi dere oppdatert så godt som mulig.

Personer med luftveisinfeksjoner oppfordres fortsatt å ikke komme på kontoret.  Dersom du eller et husstandsmedlem er forkjølet, skal du i utgangspunktet ikke komme inn. Ta kontakt via SMS og den respektive legen vil ta kontakt per telefon eller video – og e- konsultasjon. Om nødvendig kan prøvene også tas utenfor kontoret - f.eks. mens pasienten sitter i bilen (avtale med respektive legen på telefon).

Er det mistanke om Coronasmitte oppfordrer vi alle å ta kontakt med legevaktens koronatelefon på 69 38 11 08.

Vi gjør oppmerksom på at det kan påfaller kostnader i henhold til normaltariffen ved bruk e- konsultasjon, telefon - og video konsultasjon og forlengelse av sykmelding per telefonkontakt. Fakturagebyr utsettes  dersom oppgjøret gjøres samme dag med f.eks. bruk av VIPPS.

Dr.Benske fraværende på torsdager

19. april 2020 kl. 14:46

Fra og med uke 17 vil Dr.Benske være fraværende på torsdager grunnet offentlig bistilling og er tilstede på onsdager -  timen som er allerede satt opp på torsdager, flyttes over til til onsdager.

Video- E - og telefonkonsultasjon, oppdatert 29.06.2020

25. mars 2020 kl. 11:08

Kjære pasienter,

i hhenholdt til anbefalinger fra Helsedirektoratet vil vi fortsette med å holde pågangen på legekontoret så lav det lar seg gjøre og vi reduserer antall konsultasjoner. Allikevel åpner vi nå for å kunne ta vare på våre kronisk syke pasienter som trenger oppfølging og som er i behov av undersøkelser som kan bare gjennomføres med personlig oppmøte.

Vi følger med dette  anbefaling fra Helsedirektoratet. Corona  situasjonen  utvikler seg fortsatt  i riktig retning, men faren av pandemien er ikke over før man evt har utviklet vaksine elelr før det oppnås naturlig immunitet i befolkningen.

Å holde pågangen på legekontoret så lav som mulig, gjøres kun på grunn av smittefaren, for å beskytte dere og oss. Sykdom og smitte hos oss som jobber på Borge Legesenter har som konsekvens at hele kontoret måtte stenges og flere tusen innbyggere står uten fastlege og primærmedisinske tjenester. For å gi best mulig service har vi nå skaffet mulighet for både video - og e- konsultasjon. Dette gir oss mulighet å holde kontakten med dere så tett som mulig uten personlig oppmøte, selv om dette ikke erstatter den personlige kontakten mellom lege og pasient. En del oppfølging, fornying av resepter og til og med lengre samtaler lar seg gjennomføre på slik måte og i forhold til smittefare er disse kontaktene veldig trygg.

 

Midlertidig  ( foreløpig ut oktober  2020) regnes også telefon og videosamtaler som <<telefon og videokonsultasjoner>> og faktureres med  ca 200 kr egenandel. Dette ble vedtatt av myndighetene for å kompensere utgifter til installasjon og vedlikehold av tekniske forutsetninger. Etter  <<telefon - eller videokonsultasjonen>> vil dere få tekstmelding med opplysning om oppgjøret. Å vipse beløpet er det enkelst måte  å betale . Selvfølgeling kan man også velge å få vanlig faktura , men da påfaller fakturagebyr.

Corona - utvikling i Norge økende antall smitte !!! 10.08.2020

22. mars 2020 kl. 22:20

ser på Folkehekseinstituttet sine nettsider:

https://www.fhi.no/

 

 

generelt er det lfortsatt av smittespredning i Norge spes utenfor Oslo, men det sees økning i flere regioner / kommuner 

Informasjon for befolkningen

15. mars 2020 kl. 22:17

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no 

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 09-16.

Har du behov for akutt helsehjelp, ta kontakt med oss per SMS (Send BORGE + fødselsdato, navn og evt annen informasjon til telefonnummer 2097). Hvis du ikke  lykkes å komme i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Informasjon for befolkningen

11. mars 2020 kl. 14:40

Dersom du ikke finner svar på Folkehelseinstitutt sine nettsider på det du lurer, ring publikumstelefone: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager 8-18 og helger 10-16.

Enkelte kommuner har også etablert egne publikumstelefoner. Fredrikstad kommune Legevakt : 69381108

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på tlf. 116117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Folkehelseinstitutt / Corona

https://www.fredrikstad.kommune.no/korona

 

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

11. mars 2020 kl. 14:31

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.

Vi ref til Folkehelsinstituttet sine nettsider:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

 

 

Ny lege ved Borge Legesenter - nye pasienter er velkommen

8. februar 2020 kl. 17:39

Antall innbyggere i Fredrikstad øker og dette særlig på Østsiden. Dette resulterer i et større behov for helsetjenester og ikke minst fastleger.

 Dr. Robert Bartyzel har begynt som ny fastlege  den 02.03. hos oss. Han starter med en såkalt 0 - liste, det betyr at han har kapasitet og ledig plasser.

Dr. Bartyzel er født i Trondhjem, men flyttet til Fredrikstad da han var 2 år gammel. Han er oppvokst på Østsiden og gleder seg nå til å arbeide som fastlege på hjemstedet.

Robert studerte medisin i Poznan/Polen, ble uteksaminert  i 2012 og tok turnustjenesten i Polen. 

Han har jobbet flere år i kommunal tjeneste og spesielt med tilbudet på Helsehuset (korttidspasienter). Dette både i  Sarpsborg og Fredrikstad. Han har der kunnet tilegne seg solid erfaring i behandling av de mangfoldige helseutfordringene  som utvikler seg når vi blir eldre.

 

 

Nytt Coronavirus - fakta og råd (Covid-19) oppdatert 19.04.2020

8. februar 2020 kl. 15:51

Om viruset

Det nye koronaviruset SARS-CoV-2 er et tidligere ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset (Severe Acute Respiratory Syndrome) som også tilhører koronavirusfamilien. Viruset som forårsaker MERS (Middle East Respiratory Syndrome) er et annet koronavirus. 

Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange koronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller forårsake dødsfall.

Koronavirus finnes også hos dyr. I sjeldne tilfeller kan slike koronavirus utvikle seg slik at de kan smitte fra dyr til mennesker og mellom mennesker, slik man så under SARS-epidemien i 2002. Da kom smitten antagelig fra flaggermus via sivettkatter og andre dyr. Dromedarer og kameler er smittekilde for sykdommen MERS som ble oppdaget i 2012.

Det nye koronaviruset kommer trolig fra flaggermus og har smittet til mennesker i slutten av 2019, enten direkte eller via et annet dyr, selv om dette ikke er endelig fastslått. 

Det er ikke sikkert hvor lenge viruset som forårsaker covid-19 overlever på overflater, men det ser ut til å oppføre seg liknende som andre koronavirus. Forskning antyder at koronavirus (inkludert foreløpig informasjon om det nye koronaviruset) kan overleve på overflater fra få timer til  flere dager. Dette vil variere under ulike forhold slik som type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet.

Smittemåte

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus, men man har også påvist viruset i avføring (feces). En kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet viser at smitte i hovedsak kan spores tilbake til direkte eller indirekte fysisk kontakt, men at varsomhet må utvises ved bruk av enkelte aerosolgenererende prosedyrer på sykehus. Oversikten inkluderer 3 oppsummeringer og 14 primærstudier. En svakhet ved oversikten er at kun 4 studier gjelder smitte med SARS-CoV-2, og tre av dem er små med hhv. 1, 11 og 36 kasus. Det kan likevel oppsummeres at det per i dag ikke finnes grunnlag for å hevde at luftsmitte er en sentral smittemåte for covid-19.

Fakta om Covid-19

Influensa aktuell - hvem bør vaksineres? - dette gjelder også i høsten 2020

23. september 2019 kl. 22:58

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

mere info: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/influensavaksinasjon---veileder-for/

 

Influensa aktiviteten går nå tydelig ned 

FØRERKORT etter fylt 80 år

27. januar 2019 kl. 21:23

Undersøkelse for vurdering av kjøreferdighet for personer eldre enn 80 år medfører alltid en del utfordringer både for oss leger og for pasienten. Regelverket har blitt videreutviklet de siste årene og det aktuelle versjon er fra juni 2019.

Førerkortveilederen finnes på helsedirektoratets sine hjemmesider under https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen .

Det som er viktigst i det det hele er at trygg kjøring i henhold til regelverket er førers ansvar. Det er førers ansvar å være kjent med regelverket. Forut for helseundersøkelsen skal søkeren leveres egenerklæring om helse. Skjema for en slik egenerklæring fås i skranken v/ Borge Legesenter før timen (helst hentes det når timen bestilles).   I helseundersøkelsen tar legen stilling til somatiske sykdommer, bruk av legemidler, syn og kognitivt funksjonsnivå (dvs . bedømmelse av reaksjon, oppmerksomhet, konsentrasjon, problemløsningsevne og hukommelse). Sistnevnte kan testes om legen mener at det er nødvendig med standardiserte undersøkelser som klokketest, såkalte <<Trail test A og B>> hvorav <<Trail testen B>> gir mest informasjon om ferdigheter som brukes i forbindelse med bilkjøring.

Helseattest kan gis maksimalt for 3 år fra 75 år til 78 år og maksimalt for 2 år etter fylt 78 år. Maksimal gyldig helseattest gis i utgangspunktet kun når en er helt frisk, dvs. dersom man ikke bruke faste medisiner og har tilstrekkelig bra syn. Kronisk sykdom som medfører regelmessig medisinbruk utover antihypertensiv medikamentell behandling vil vanligvis redusere gyldighetstiden av en slik helseattest.

Oppdages det helsemessig eller kognitiv svekkelse som er i henhold til regelverket ikke forenlig med helsekravene er legen pliktet å melde forholdene til Fylkesmannen.

Kostnader av selve undersøkelse samt utstedelse av helseattest dekkes ikke av HELFO og kommer i tillegg til vanlige takster og gebyrer dersom det blir nødvendig med andre undersøkelser som blodprøver, EKG utstedelse av nye resepter mm. .

Alle pasienter som ønsker helseundersøkelse for førerkort bes om å orientere seg om regelverket

- vi takker for det.

 

Hilsen

Borge Legesenter

september 2019

E- konsultasjon - hva er e- konsultasjon -når er det ikke hensiktsmessig?

8. november 2017 kl. 23:45

Man kan normalt ikke sykmelde via e-konsultasjon (jamfør Folketrygdloven - § 8-7 Dokumentasjon av arbeidsuførhet). Unntak gjelder når pasienten av medisinske grunner er forhindret fra å møte, men det må da følges opp av snarlig fysisk kontakt.

 •  Forskrivning av legemidler der det anses faglig uforsvarlig å starte opp eller fortsette behandling, som for eksempel ved legemidler i reseptgruppe A og B.
 •  Vurdering av akutte forverringer.
 •  Relatert problemstilling som kommer i etterkant av legeundersøkelse og som krever ny undersøkelse. F. eks. tilkommet smerte/plage fra annet sted etter fallskade, hematuri etter magesmerter, alvorligere bivirkninger etter oppstart med legemiddel.
 • Vurdering av forverringer som krever klinisk undersøkelse, f. eks. plagsomme utslett og sår, skader som er vurdert initialt og der smerter og funksjonsnedsettelse ikke avtar, tilstander med økende og uforklarlige smerter, psykiatriske problemstillinger som krever samtale.
 • Sammensatte problemstillinger som krever omfattende tiltak, f. eks. forverring av kronisk sykdom med behov for større legemiddelgjennomgang dersom pasient lider av flere sykdommer samtidig og der bildet er uklart.
 • Problemstillinger som er forsøkt løst i tidligere e-konsultasjoner uten hell

e- henvendelse / e-konsultasjon

8. november 2017 kl. 22:48

Hva er e- konsultasjon ?

E-konsultasjon kan erstatte fysisk oppmøte og konsultasjon inne hos legen. Visse typer kliniske problemstillinger egner seg åpenbart ikke for e-konsultasjon og bør fortrinnsvis skje ved vanlig konsultasjon. Erfaringene tilsier at legen klart må gi uttrykk for det faglige grunnlaget dersom pasienten mener at e-konsultasjon er det beste alternativet.

Her er noen eksempler på situasjoner der erfaringsgrunnlaget tilsier at det er trygt å benytte e-konsultasjon:

 • Oppfølgende spørsmål om legemiddelbruk - for eksempel etterlevelse, bivirkninger og manglende eller svak effekt.
 • Oppfølging av lettere psykiske lidelser, f. eks. ytre hendelser som forverrer angst.
 •  Grunnlaget og skriftlig dokumentasjon (journalført) fra e-konsultasjonen kan brukes ved henvisning til spesialisthelsetjenesten.
 • Forespørsel fra pasient om attester og erklæringer som ikke krever ny undersøkelse.
 •  Som alternativ støtte og oppfølging av pasienter med kroniske helsevansker, for eksempel ved periodiske forverringer hos pasienter i et fast behandlingsopplegg.

Hvordan fungerer det?

Etter henvendelsen vil pas får SMS fra legekontoret med følgende melding:

>> Du har mottatt en ny PasientPost. Logg inn med BankID på https://pasientpost.no/login ... for å lese meldingen.

Mvh Borge Legesenter<<

Etter innlogging kan legens svar / brev leses på datamaskinen.

ser også https://ehelse.no/

Ved  e- konsultasjon påfaller samme kostnader som ved vanlig konsultasjon - pasienten får tilsendt faktura - frikortordningen gjelder som vanlig.

 

Øyeblikkelig hjelp

3. mai 2016 kl. 08:59

Øyeblikkelig hjelp tilbys daglig av alle leger v/ Borge Legesenter. Ta kontakt med kontoret på telefon eller sms, og du vil bli satt opp på ø-hjelpstime - vi gjør oppmerksom at  det blir da bare tid for å ta opp det aktuelle ( ca. 10 min , dvs. det er mindre tid til rådighet enn det er v/ vanlig konsultasjon).

Undersøkelse for sjømenn og for personer som jobber i petroleumsvirksomheten

28. oktober 2014 kl. 22:10

Dr. Benske er sjømannslege + petroleumslege

timene for undersøkelse av sjømen  +  petroleum - /offshore arbeidere avtales med resepsjonen.

 

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
torsdag: Dr. Joachim Benske ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), fredag kl 08.00 - 12.30 h (sykebesøk fortrinnsvis på fredag ettermiddag). Dr. Ruud ikke tilstede annen hver torsdag grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.
Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50
Faks: 69 35 20 51
Bilde som representerer legekontoret