Vi fikk beskjed om forsinkelse  av årets influensavaksine. årsaken er at det er antagelig vanskeligere i år å fremstille den <<riktige>> kombinasjonen. I år brukes også vaksine som  gir litt bedere  beskyttelse mot influensa enn fjorårets vaksine.

Vi vil  få vaksinen  etter plan i slutten av oktober/begynnelsen av november  og begynner med å vaksinere umiddelbart etter utlevering av vaksinene.

Årets vaksine blir dyrere grunnet høyere kostnader i forbindelse med produksjonen - vår pris vil ligge på 300 kr inkl vaksinasjon. Oppdatering kommer fortløpende.