Viktig informasjon om Koronaviruset

Borge Legesenter
Fastlegesenter, sjømannslege & petroleumslege.

Velkommen til våre nye hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling ved SMS på HELSENORGE.no. Dersom du ønsker å ta kontakt på telefon, gjør vi oppmerksom på at det er stor pågang og derfor må påberegne noe ventetid.  Vi gjør oppmerksom på at lenken på denne side til e-konsultasjon er ute av funksjon !!

Gå inn på HELSENORGE.NO og benytter deg av fastlegetjenester som booking av time, bestilling av resept, e- konsultasjon , e- kontakt mm .

Helsenorge.no

Det er også mulig å fornye resept. Dette bestilles også via SMS. Reseptene sendes elektronisk og legemidlene kan hentes  (som regel) dagen etter bestillingen er mottat (legene sender reseptene som regel senere på ettermiddagen).

Informasjon om våre ansatte og tjenestene de tilbyr finner du under "Ansatte".

NYTTIG INFORMASJON


SOMMER 2021

15. juni 2021 kl. 23:19

Dr. Stian Stenebråten har ferie  fom 14.06. - 04. juli

Dr. Gerlinde Kvinlaug har ferie fom 12.07. - 25. juli

Dr. Jan-Andrè Stalsberg-Olsen har ferie  fom 19.07 - 25. juli

Dr. Joachim Benske har ferie fom 05.07. - 18.juli 

Dr. Ingvild Ruud har ferie fom 19.07. - 01.august

Dr. Robert Bartyzel har ferie fom 28.06. - 29.juli

 

På grunn av kapasitetsproblemer , ferieavvikling og flytting i nye lokaler, blir vårt laboratoriet stengt fom juli tiom 15.august. Nødvendige prøver rekvireres på sykehusets laboratoriet og tas i denne perioden på  Helsehuset på Kråkerøy.

Grunnet stor etterspørsel til e- konsultasjon // e- kontakt blir det nødvendig at legene setter av ekstra kontortid for å kunne svare på innkommende forespørsel. Dette vil i viss grad medføre reduksjon av tid til <<vanlige>> konsultasjoner.

Borge Legesenter flytter inn i nye lokaler

30. mai 2021 kl. 21:43

Vi  flytter inn i nye  og større lokaler i Løenveien (samme bygg hvor Vitus Apotek sellebakk holdt på tidligere) i uke 32 .

Vi gleder oss til å jobbe enda tettere sammen  med Borge Fysioterapi, Sellebakk tannlegesenter og Sellebakk Synssenter. 

Alle de nevnte virksomheter  jobber nå snart  under et felles tak for å levere professionelle helsetjenester på Sellebak.

INFO INFO vedr kontakt med legesenteret

3. januar 2021 kl. 18:35

elektronisk timebestilling kun via HELSENORGE.NO

- det er ikke mulig å bestille time på gammel måte via Helserespons.

Vi gjør oppmerksom på at det påfaller kostnader // egenandeler i forbindelse med telefon- , video - og elekroniske konsultasjoner (utveksling av meldinger på trygg plattform).

Egenandelene er lik det som påfaller ved vanlig konsultasjon. Faktura sendes ut som vanlig per tekstmelding fra MediPay hvor man selv kan velge mellom betaling pr VIPPS (med bank ID) eller vanlig overføring (innlogging i banken).

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
torsdag: Dr. Joachim Benske ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), fredag kl 08.00 - 12.30 h (sykebesøk fortrinnsvis på fredag ettermiddag) i oddetallsuker, fredager i partallsuker er forbeholdt kontorarbeid, evt telefon - og videokonsultasjoner. Dr. Ruud ikke tilstede annen hver torsdag grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.
Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50