Senteret sitt bannerbilde

Borge Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker men vi gjør oppmerksom på at det er alltid veldig stor pågang på telefon.

På grunn av dette er det ønskelig at reseptene bestilles via SMS , reseptenes sendes elektronisk og legemidlene kan hentes dagen etter bestilingen er mottat ( legene sender reseptene som regel senere på ettermiddagen).

>>start tekstmeldingen med BORGE + fødselsdato, navn og evt annen informasjon. Send til telefonnummer 2097<<

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Dr Stalsberg -Olsen er på kurs den 19. - 20.10.2017

18. oktober 2017

Dr. Benske er på kurs fredag den 20.10.17

18. oktober 2017

INFLUENSA- INFLUENSA- INFLUENSA

19. september 2017

Influensavaksinen for 2017/2018  er nå tilgjengelig. Borge Legesenter begynner med vaksinasjon i uke 41 - drop in - pris 220 kr som ikke dekkes av folketrygden ( dvs frikort kan ikke benyttes)

Om Influensa - faktaark 

19. september 2017

Influensa gir feber og smerter i hele kroppen, og i tillegg luftveissymptomer. Vanligvis blir mellom fem og ti prosent av befolkningen syke i løpet av en vintersesong.

Influensautbruddene kan enkelte år gi epidemier med mange alvorlig syke eller døde og er derfor under nøye overvåking. I tillegg forekommer ekstraordinært store epidemier, influensapandemier, med noen tiårs mellomrom.

Hva er sesonginfluensa?

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. To typer av influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Influensavirus type A deles videre inn i subtyper. 

Fra år til år utvikler hvert av influensavirusene nye varianter som gjør vår immunitet mot de gamle variantene avleggs.

Influensaepidemier i historien

Epidemier som ser ut til å ha vært influensa, er kjent langt tilbake i tid. Det er særlig de ekstraordinært store epidemiene som har blitt nedtegnet. Til sammen 19 slike svære influensaepidemier er kjent fra historien. Vi kaller dem influensapandemier.

Den første pandemien ble beskrevet i 1580. Den største var Spanskesyken i 1918-19, som førte til 25-40 millioner dødsfall i verden. I Norge døde cirka 15 000 personer.

De tre siste større pandemiene var:

 • Asiasyken i 1957
 • Hong Kong-syken i 1968
 • H1N1-pandemien i 2009

Den nye varianten av A(H1N1)-virus som førte til pandemien i 2009-2010, kalles ofte svineinfluensa siden de nærmeste slektningene vi kjenner er svineinfluensavirus. Varianten utgjør i dag ett av de vanlige sesonginfluensavirusene og har siden pandemien blitt kalt A(H1N1)pdm09. Ettersom den gamle A(H1N1)-varianten ikke lenger eksisterer, er det nå vanlig å bruke den enklere benevnelsen A(H1N1) også på det nye viruset.

 

 

INFLUENSA- INFLUENSA- INFLUENSA - hvem bør vaksineres ?

19. september 2017

Hvem bør vaksineres ??

Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2017/2018

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:

 • ·  Alle fra og med fylte 65 år
 • ·  Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • ·  Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
  Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • ·  Barn og voksne med:

o diabetes mellitus, type 1 og 2

o kronisk lungesykdom (inkludert astma)

o kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

o kronisk leversvikt

o kronisk nyresvikt

o kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

o nedsatt immunforsvar

o svært alvorlig fedme (KMI over 40)

o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 •  Helsepersonell som har pasientkontakt
 •  Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 •  Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Øyeblikkelig hjelp

3. mai 2016

Øyeblikkelig hjelp vil bli behandlet daglig mellom kl. 13.00-14.00. Ta kontakt med kontoret på telefon eller sms, og du vil bli satt opp på ø-hjelpstime - vi gjør oppmerksom at  det blir da bare tid for å ta opp det aktuelle

Undersøkelse for sjømenn og for personer som jobber på sjøen

28. oktober 2014

Dr. Benske er sjømannslege 

timene for undersøkelse av sjømen avtales med resepsjonen, som regel tilbys timeavtale på onsdager mellom 0800 - 0900.

Dr . Benske har pr i dag ikke lenger godkjenning som Petroleumslege - må fornyes.