Viktig informasjon om Koronaviruset

Borge Legesenter
Fastlegesenter, sjømannslege & petroleumslege.

Velkommen til våre nye hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Dersom du ønsker å ta kontakt på telefon, gjør vi oppmerksom på at det er stor pågang og derfor må påberegne noe ventetid. 

Send BORGE + fødselsdato, navn og evt annen informasjon til telefonnummer 2097.

Det er også mulig å fornye resept. Dette bestilles også via SMS. Reseptene sendes elektronisk og legemidlene kan hentes dagen etter bestillingen er mottat (legene sender reseptene som regel senere på ettermiddagen).

Informasjon om våre ansatte og tjenestene de tilbyr finner du under "Ansatte".

NYTTIG INFORMASJON


Status situasjonsrapport Covid-19 29.03.2020

29. mars 2020 kl. 22:10

Norge ? Det er meldt totalt 4102 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Oppdatert kl 24.00 den 28.03.2020. ? Det er 317* pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 (tall fra Helsedirektoratet per 29.03.2020 kl. 12.15). ? Det er totalt 139 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet*, av disse er 94 inneliggende. Gjennomsnittsalderen for de 139 bekreftede pasientene er 60 år og 76 % er menn. Aldersfordelingen på de bekreftede pasientene som trenger intensivbehandling er: 0- 39 år: 11; 40-59 år: 53; 60-79 år eller eldre: 68; 80 år eller eldre: 7 (Norsk intensivregister per 29.03.2020 kl. 09.00) *Tall fra Norsk intensivregister over intensivinnleggelser og fra Helsedirektoratet over sykehusinnleggelser samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare. ? Det er totalt 22 dødsfall varslet til FHI (per 29.03.2020 kl. 09.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (min 62 – max 95). ? Totalt 85 136 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 28.03.2020 kl. 15.00. I gjennomsnitt har rundt 4% testet positivt gjennom utbruddet så langt.

Video- E - og telefonkonsultasjon

25. mars 2020 kl. 11:08

Kjære pasienter,

I denne tiden jobber vi med å holde pågangen på legekontoret så lav det lar seg gjøre og vi reduserer antall konsultasjoner. Dette gjøres kun på grunn av smittefaren for å beskytte dere og oss. Sykdom og smitte hos oss som jobber på Borge Legesenter har som konsekvens at hele kontoret måtte stenges og flere tusen innbyggere står uten fastlege og primærmedisinske tjenester. For å gi best mulig service har vi nå skaffet mulighet for både video - og e- konsultasjon. Dette gir oss mulighet å holde kontakten med dere så tett som mulig uten personlig oppmøte, selv om dette ikke erstatter den personlige kontakten mellom lege og pasient. En del oppfølging, fornying av resepter og til og med lengre samtaler lar seg gjennomføre på slik måte og i forhold til smittefare er disse kontaktene veldig trygg.

 

Midlertidig regnes også telefon og videosamtaler som <<telefon og videokonsultasjoner>> og faktureres med 200 kr egenandel. Dette ble vedtatt av myndighetene for å kompensere utgifter til installasjon og vedlikehold av tekniske forutsetninger.

ukesrapport Corona - utvikling i Norge

22. mars 2020 kl. 22:20

ser på Folkehekseinstituttet sine nettsider:

ukesrapport covid-19 utvikling

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
Onsdag: Dr. Joachim Benske ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), fredag kl 08.00 - 12.30 h (sykebesøk fortrinnsvis på fredag ettermiddag). Dr. Ruud ikke tilstede annen hver torsdag grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.
Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50
Faks: 69 35 20 51
Bilde som representerer legekontoret